Chat med os
x

Må man parkere på…?

Læs alt om parkering her

Det er fristende at parkere tæt på et lyskryds eller op over en kantsten, fordi der lige er plads til din lille bil. Men pas på, for det kan blive en dyr fornøjelse. Vi forstår dog godt, hvis du ikke har det forkromede overblik over reglerne for parkering – for der er en del, og de kan faktisk også variere. 

Så hvor må man parkere? Det får du svaret på her, hvor vi serverer alle reglerne for, hvor du må parkere og ikke parkere i denne udførlige guide. 

Parkering overfor indkørsel

Du må ikke parkere foran en indkørsel til en ejendom, så du blokerer udkørsel fra ejendommen. Det vil udløse en afgift på 1.020 kroner.

Men om du må parkere overfor en indkørsel er et bedre spørgsmål. Reglerne er sådan, at du ikke må parkere, så det vanskeliggør kørsel til eller fra ejendommen. Her kan du vurdere, hvor lang distancen fra din parkering er, og om det ville genere ind- og udkørsel. 

Parkering foran egen indkørsel

Hvis du skulle have brug for at parkere foran din egen indkørsel, er dette heller ikke tilladt. Parkering er kendetegnet ved enhver hensættelse af din bil, så et lille stop går desværre heller ikke.

Der er tale om en hensættelse, når bilen er parkeret mere end tre minutter.

Undgå parkering på fortovet

Det er ulovligt at parkere på fortovet, selvom det er fristende. Det giver altså en bøde, men der er særlige undtagelser.

Hvis du vil parkere udenfor byzoneområder, må køretøjer med en totalvægt på under 3,5 ton parkere på en del af fortovet. Det kræver dog, at din parkering ikke er til fare eller gene for gående på fortovet.

Det er også ulovligt at parkere på cykelstier, helleanlæg, spærreflader og i midterrabatter.

Hvor tæt på et hjørne må jeg parkere?

Reglerne for parkering ved hjørner er, at du skal holde mindst 10 meter væk fra en tværgående kørebane. Derfor skal du holde mindst 10 meter væk fra hjørnet. 

Nogle kommuner har markeret, hvor langt 10 meter er væk. Er der ingen markering, er det bedre at være på den sikre side og køre lidt for langt end lidt for kort. 

Gælder også ud for T-kryds

10-meter-reglen gælder også ud for T-kryds, da der også er en tværgående kørebane i et T-kryds. Find derfor et andet sted at parkere.

Parkering imod kørselsretningen

Du skal parkere i højre side af vejen og derfor er det også langs kørselsretningen og ikke imod kørselsretningen. Derfor er det ulovligt at parkere i venstre side og dermed også imod trafikken.

Hvis der er ensrettet, og det er en mindre trafikeret vej, må du dog godt standse og parkere imod kørselsretning

Må man parkere på eller ved cykelstier?

Det er ulovligt at parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der går i en tværgående retning. Dertil må du ikke blokere udkørsel fra cykelstien eller holde indenfor fem meter af udkørslen, hvis cykelstien går parallelt med kørebanen.

Må man parkere ved vejbump?

Skulle det være smart for dig at parkere på et vejbump, bør du lade være. Reglerne siger, at man ikke må parkere “på eller i nærheden af” en bakketop, og et vejbump kan kategoriseres som en bakke.

Det er svært at finde nogle konkrete regler for parkering på vejbump, men da hensigten med bumpet er, at bilister skal sætte farten ned, er det bestemt ikke essentielt at parkere på et vejbump.

De gule striber er en advarsel

Du må ikke parkere på de gule striber. Ej heller, hvis et fortov er markeret med en gul stribe. Striberne er en advarsel til dig om, at her må du ikke parkere. Oftest er der afmærket med gult ved eksempelvis busstoppesteder – og det betyder, at her må du altså ikke parkere. 

Hold afstand til busstoppestedet

Skulle der ikke være gule linjer at finde før og efter et busstoppested, er reglerne, at du ikke må parkere 12 meter før og efter stoppestedet. Bussen skal nemlig have plads til at komme ind at holde.

Må man parkere ved en brandhane?

Der er ingen regler i Danmark for, at du ikke må parkere ved en brandhane. Det har i flere årtier været lovligt.

Men det er værd at tænke over, om det er strengt nødvendigt. Hvis der bliver brug for brandhanen, og slangerne ikke kan bruges, fordi din bil blokerer, kan din bilrude blive smadret, og du har dernæst brug for et skift af en ny bilrude og en pris på den.

Undgå det derfor, hvis du kan, men husk at det ikke er ulovligt.

Hvor må jeg parkere på en villavej?

Vi har allerede været inde på parkering foran indkørsler og på fortove og cykelstier. Men det er godt at kende til reglerne for parkering på villaveje, da det er et sted, mange danskere parkerer hver dag.

Reglerne om, at du godt må parkere i venstre side på “ensrettede og mindre trafikerede” veje kan godt omfatte villaveje, men det er bestemt af din kommune og er forskelligt fra kommune til kommune. 

Er din parkering til gene for andre? Hold ikke i vejen

Hvis du forhindrer andre biler i at komme ud, så holder du ulovligt parkeret. Det gælder egentlig også, hvis du holder i vejen for dig selv, så husk igen: Du må ikke parkere foran egen indkørsel.

Ellers gælder klassiske parkeringsregler også på villaveje, hvorfor du skal undgå at parkere tæt på kryds og cykelstier eller oppe på fortove.

Med sund fornuft kommer du langt!

Er du i tvivl om, hvad der er en god og dårlig løsning, er det klogt at dobbelttjekke. Der er skrevet meget på nettet om, hvordan man bedst fjerner is fra bilruder, og der er altid god hjælp at hente. Internettet er med andre ord din bedste ven.

Find det, der virker for dig

Der er forskel på mennesker. Nogle har meget tid om morgenen, nogle har kun få minutter. Nu har du fået løsningsforslag, og det er helt op til dig, hvilket du vælger at bruge. Vi synes, at du skal bruge det, der passer dig bedst, sparer dig for mest tid, og som du er mest komfortabel med. 

Vi ønsker dig held og lykke med at afskrabe is - husk at øvelse gør mester!